Бджолярський круг

В современной жизни важная информация, если ею правильно воспользоваться, может обогатить нас не только духовно, но и материально. А финансовая стабильность - это независимость. На сегодняшний день ничто не дается украинским пчеловодам так дешево и одновременно так сильно не обогащает их, как возможность получить чрезвычайно полезную информацию из журнала "Бджолярський круг". Журнал очень интересный, а ощущение, когда ты берешь в руки свежий экземпляр, не сравнить ни с чем. Благодаря таким людям, как Комиссар Александр Данилович, Горнича Николай Лазаревич, Корж Валерий Николаевич наши пчеловоды постоянно обогащают свои знания. Особенно низкий поклон главному редактору Соломке Василию Алексеевичу. Этот чрезвычайный человек не только искренне делится своим многолетним опытом, но и прилагает максимум усилий, чтобы наша продукция нашла пути выхода на мировой рынок. Василий Алексеевич своей личной жизнью учит нас, простых пчеловодов, быть достойными патриотами нашей Украины. Сотни людей, которые с ним лично знакомы, знают, что это действительно так. А не похвальная песня с нашей стороны.

С согласия редакции журнала "Бджолярський круг/за рентабельную пасеку" было принято решение о размещении на нашем сайте отдельных статей, которые, по моему мнению, заинтересуют не только пасечников, но и простых украинцев. Возможно они в будущем пополнят наши ряды...

Подписной индекс журнала 98914. Вы не пожалеете.

ЗОЛОТИСТИЙ СТАФІЛОКОК БОЇТЬСЯ ПРОПОЛІСУ

Вчені виявили, що прополіс здатний знищувати навіть несприйнятливі до антибіотиків іитамми небезпечної бактерії — повідомляє "zdorovieinfo.ru".

Метилицин-резистентний золотистий стафілококк (МРЗС) — справжнє лихо багатьох лікувальних закладів у всьому світі. Він визиває смертельні інфекційні хвороби і, крім того, ускладнює перебіг уже наявних захворювань. Здолати цю напасть раніше можна було з допомо­гою антибіотика ванкоміцина, але за ос­танні роки бактерія пристосувалася до цих ліків і навіть виробила опірність.

В спробі знайти інший ефективний засіб вчені звернулися до дарів приро­ди, зокрема до прополісу. Він є хоршим антисептиком, недаремно бджоли ви­користовують його для захисту вулика від мікробів. В народній медицині про­поліс використовуться для лікування багатьох розладів, але про його дію на

МРЗС до цих пір майже нічого не було відомо.

Вчені із шотландського Університету Стратклайда в співробітництві з "Лабора­торією природи" в Новому Йоркширі, Англія, вивчали, як впливає ця речовина на 15 штамів МРЗС. їм вдалося виділити два потужних складники — прополін С і прополін Б. За словами автора дослід­ження, викладача хімії натуральних про­дуктів в Інституті фармацевтичних і біомедичних наук при університеті Стра­тклайда доктора Вероніки Зайдель, ре­зультати експериментів можна вважати цілком обнадійливими. Вони свідчать про те, що прополіс є сильним і безпечним за­собом боротьби зі стафілококком, якого тепер так не вистачає лікарям і пацієнтам.

 

Бджолярський круг/за рентабельну пасіку №3, 2011

ЧАЙ З МЕДОМ

Василь СОЛОМКА

"Нікому не забороняється додавати ароматний мед в міцний гарячий чай. Медовий аромат все-таки залишиться, а ось цілющі властивості значно зменшаться, тому що мед різко втрачає свої властивості при нагріванні більше 40°С. Про це знають не тільки пасічники, але повинні зна­ти і лікарі. На жаль, знають не всі..."

І.Філіпова "Здоров'я на крилах бджоли"

Цитування подібних рекомендацій можна продовжувати. їх без ліку... І всі бездумно (безоглядно) їх дотримуються. Як підтвердження наводжу наступний фактом. На зібранні пасічників у м. Тер­нополі я запропонував підняти руку тим, хто п'є чай не вприкуску (кидає мед у гарячий чай). Не піднялася жодна (більше ніж із сотні!) рука — всі дотри­муються "рекомендацій". Я також був ка­тегоричним прибічником такого вживання всіма нами улюбленого продукту. Ще б пак — рекомендації підтверджувались резуль­татами досліджень солідних вчених, які викладені в товстих книжках. Ось вони:

-      50 °С — руйнується діастаза — Младенов

-      45 °С — руйнується інвертаза — Младенов

-    60 — 70 °С — інтенсивна втрата аро­матичних речовин — Чудаков

-     1>60 ЗЄ — відбувається інтенсивна деструкція білків, вітамінів, ферментів, ензимів та інших біологічно активних речовин — Чудаков

-    О60 °С — відбувається інтенсивне руйнування ферментів — Темнов

Якщо поглянути на ці дані, то, не за­думуючись, можна сказати — кидати мед у чай не можна ні в якому разі. Це "не за­думуючись...". А якщо все-таки подумати...

По-перше, звертає на себе увагу межа температури в 60 °С... А по-друге — вже ця температура вища за поріг нашої чут­ливості... (кожен може перевірити на собі). Звертає на себе увагу і слово "інтенсивне", і виникає питання: "А як швидко?", "Наскільки ж все "воно" руй­нується, поки ми чай вип'ємо?"

Оскільки ніхто цього не досліджував, давайте разом "подумаємо".

Як ми заварюємо чай? Заливаємо листочки абу цурупалки чаю крутим

кип'ятком (100 °С) і чекаємо 3 — 5 хв, поки чай настоїться. Температура за цей час прогресивно знижується до 80 — 90 °С. Після того як чай настоявся, йо­го можна (потрібно) споживати. Для ць­ого ми його наливаємо в чашки (холодні, як правило), і температура його змен­шується ще на 5 — 10 °С. Але ж при тем­пературі 70 °С продукти також ніхто не вживає (шкіра в роті облазить). І лише коли температура вашого (нашого) чаю досягне (опуститься) десь до 60 °С, а то й нижче, його можна вживати. Але ж він у нас ще не солодкий. Ось тепер, а ніяк не раніше, в нього можна кинути мед. "Не можна, діду. Що ви кажете. Руйнуються ж ферменти, втрачаються ароматичні ре­човини... Ви ж самі вище привели он які докази!" Так — і руйнуються, і втрача­ються. Але ж наскільки і як? Для цього давайте розглянемо, як же швидко вони (ферменти) руйнуються і куди аромати втрачаються... Наводжу результати фун­даментальних досліджень J.White, 1993:

-      при ЗО °С — кількість діастази зменшується на половину за 200 днів ;

-      при 60 °С — кількість діастази зменшується на половину за 1 день ;

-    при 80 °С — всього 1,2 год.

Таким чином, якщо мед кинути в чай

при температурі 80°С, то за 1,2 год його ферментативна активність зменшиться і то лише наполовину, а при 60°С те ж са­ме за 1 день. А хіба ж ми чашку чаю п'ємо цілий день а чи навіть годину. То­му я і стверджую, що можна пити чай з медом "не вприкуску"!

"А як же оксиметилфурфурол?" — спитаєте. Безумовно, кількість його збільшиться. На скільки? Не знаю — не міряв. Але впевнений, що ніякої шкоди від того не буде. Підтвердженням цього слугує те, що всі, підкреслюю — ВСІ фасовані американські меди для того, щоб довше не кристалізувались, перед фа­совкою короткотерміново (на 5 хв) нагрі­ваються до температури понад 80 °С. І після цього вони відповідають їхнім національним стандартам. Правда, вимо­ги щодо рівня оксиметилфурфуролу в них менш жорсткі, ніж у нас. Загалом же страхи перед оксиметилфурфуролом у нас перебільшені (надумані). Стверджу­ють, що в каві і пепсі-колі оксиметилфур­фуролу в сотні разів більше, ніж в медові. А будь-яку карамельку можна назвати "пігулкою оксиметилфурфурольною..."

Зараз про втрату аромату. Читаємо уважно вже наших вчених:

-   при ЗО — 40 °С — починається втрата ароматичних речовин меду — Чудаков (згадаймо, які влітку йдуть з медогонки!!!)

-   при 60 — 70 °С — інтенсивна втрата ароматичних речовин — Чудаков

При ЗО — 40 °С починається, а при температурі більше 60 °С інтенсивно

продовжується втрата ароматичних речо­вин. І куди ж вони втрачаються та ще й інтенсивно? Ароматичні (запашні) на те вони й ароматичні, щоб вилітати з меду і своїм запахом зачаровувати споживача напою (чаю). І більше їм (летким речо­винам) нікуди діватись, як випаровува­тись у повітря. Нехай вилітають і напов­нюють приміщення своїми ароматами і закликають всіх споживати он який чу­довий запашний мед. А "вприкуску" ви проковтнете мед з усіма його ароматами, і ніхто навіть знати не буде, що ви чай п'єте... (аромати просто змарнуємо, про­ковтнемо їх і все...).

 

Таким чином, ні в якій мірі не сумні­ваючись у результатах досліджень вче­них, а правильно їх читаючи (інтер­претуючи) і дотримуючись їх, я вже більше двох років (після того, як прочи­тав Д.ШЬке) знову став пити чай з ме­дом, кладучи його в чай безпосередньо перед споживанням.

 

 

Бджолярський круг/За рентабельну пасіку N° 1, 2010

В.В. СМИРНОВА

Натуропатическое потребительское общество "Валеви Апи", Детская поликлиника №6, г. Воронеж

Пчелиный подмор — это тела погибших пчел. Обычно выде­ляют три вида подмо­ра: а) зимний, б) ве- сенне-летний, в) пче­лы, отдавшие яд при апитоксинотерапии. Об этом удиви­тельном целебном средстве знают нем­ногие, да и те зачастую считают его чем — то вроде знахарского снадобья. Лечение подмором долгое время считалось фик­цией, колдовством, обманом. Лишь со­всем недавно ученые реабилитировали методы профилактики и лечения пчели­ным подмором, научно и предметно до­казали, что он, как и все биологически активные продукты пчеловодства, явля­ется богатейшей природной кладовой уникальных целебных веществ, облада­ет высоким биоэнергетическим потен­циалом и с успехом может использо­ваться для оздоровления человека. Его эффективность несомненна и подтверж­дена врачами-апитерапевтами прошло­го. Еще Гален, знаменитый врач древней Греции, употреблял раздавленных в ме­де пчел при карбункулах, заболеваниях десен, зубной боли, для облегчения про­резывания зубов у грудных детей, для восстановления роста волос. Римский писатель Плиний младший указывал, что зола сожженных пчел, смешанная с маслом, является хорошим средством от многих недугов. Зола сожженных пчел с медом употреблялась как мазь при глаз­ных болезнях, для роста и укрепления волос. Пчелы, сваренные в меде, дава­лись внутрь при дизентерии. Отвар пчел в виде чая употреблялся как мочегонное средство. В английских медицинских книгах XVI в. высушенных и истолчен­ных пчел рекомендуется принимать

внутрь с молоком и вином при водянке, подагре, ревматизме и как растворитель мочевых камней; пчел в меде — при спаз­мах и резях в животе, кровавом поносе, для лечения язв, гнойников и мокнущих лишаев.

Целебные свойства пчелиного под­мора усиливаются и обогащаются при умелом его сочетании с другими биоло­гически активными продуктами пчело­водства, а также с фитопрепаратами, фруктовыми и овощными добавками, растительными маслами и другими при­родными продуктами.

Широкий спектр физиологического действия пчелиного подмора (который, несомненно, будет пополняться с накоп­лением новых научных и практических данных) обусловлен наличием ценней­ших биологически активных комплек­сов:

1.  Тело пчелы включает в себя прак­тически все компоненты меда, пыльцы, маточного молочка, прополиса, воска (аминокислоты, минералы, витамины, ферменты, гормоноподобные вещества), которые в той или иной мере проявляют свои оздоровительные свойства.

2.  Хитиновый покров пчел содержит относительно много таких ценных хи­мических веществ, как гепарин и гепари- ноиды. Они способны подавлять воспа­лительные процессы, стабилизировать кровяное давление, оказывают целебное действие на систему крови, состояние сосудов. Гепарин содержится в тучных клетках соединительной ткани и играет исключительно важную роль в поддер­жании равновесного состояния сверты­вающей и противосвертывающей систем крови. Лекарственный препарат гепарин широко используется при лечении мно­гих заболеваний, связанных с нарушени­ем микроциркуляции, патологией кро

ви, печени, сердца, сосудов, почек и пр. В фармакологии осуществляется слож­ный процесс получения гепарина из хи­тинового покрова пчел, но это достаточ­но дорогостоящая процедура, и получае­мый при этом медикамент дорог и не всем доступен. Тела погибших пчел использовать гораздо легче и дешевле. Хитозан пчел является еще более мощ­ным биологически активным веществом, чем хитозан ракообразных, вследствие чего ему присвоено собственное имя — пчелозан. Уже доказана его положитель­ная роль в регуляции всех видов обмена веществ (углеводного, белкового, вита­минного, минерального, водно-солево­го); общеукрепляющее, противовоспа­лительное, адаптогенное, тонизирующее, регулирующее функцию эндокринной и нервной систем действие. Низкомолеку­лярный хитозан-меланиновый комп­лекс, полученный из пчелиного подмо­ра, обладает выраженным липотропным действием (способностью связывать жи­ры, расщеплять их), способствует сниже­нию высокого уровня холестерина в кро­ви, что является важным фактором пре­дупреждения атеросклероза, ожирения и их «грозных последствий; механически очищает кишечник, нормализует его функцию, уменьшает всасывание токси­нов, что делает возможным предупреж­дение заболеваний желудочно-кишечно- го тракта; действует как профилактичес­кое средство при риске развития диабета. Хитозан способен связывать и выводить радионуклиды и соли тяжелых метал­лов; он активизирует заживление ожого­вой и раневой поверхности без образова­ния рубцов; при нанесении на рану обла­дает кровоостанавливающим и обезбо­ливающим эффектом.

3. Пчелиный яд с телом пчелы стал применяться для лечебных целей издав­на (М.Д. 0ржевский,1960). Затем этот способ апитоксинотерапии был прочно забыт, так как долгое время считалось, что пчелиный яд, принятый внутрь, пол­ностью инактивируется пищеваритель­ными ферментами, а при наружном при­менении не в состоянии преодолеть

кожный барьер. Возможность проведе­ния мягкой, неагрессивной апитоксино­терапии путем назначения пчелиного подмора диктуется следующими факто­рами. Во-первых, в 2003 г. отечественны­ми учеными было доказано, что белки пчелиного яда лишь частично разруша­ются в желудочно-кишечном тракте и могут проникать из него в кровь в виде активных олигопептидов, проявляющих практически все физиологические эф­фекты "малых доз" яда. Во-вторых, пче­линый яд термоустойчив: заморажива­ние и нагревание до 115 "С в течение 60 мин не устраняет его биологические свойства (Т.В. Вахонина,1992, С. Младе- нов,1992). Поэтому действие апитокси- на вполне сохраняется в пчелином под­море после термической обработки (от­вар, распар, криопорошок). В-третьих, применяя пчелиный подмор в сочетании с универсальными проводниками — ме­дом, растительными маслами и другими экстрагентами, можно добиться доста­точного проникновения его активных компонентов через кожу. В-четвертых, употребление пчелиного подмора никог­да не приводит к тяжелым побочным эф­фектам, возможным при пчелоужале- нии, так как пчелиный яд в теле пчелы гармонично сочетается со своим природ­ным антидотом — гепарином (А.Е. Хо­мутов, 1980, Б.Н. Орлов, 1983). Таким образом, использование пчелиного под­мора может быть достойной альтернати­вой в тех случаях, когда проведение тра­диционной апитоксинотерапии проти­вопоказано (ряд заболеваний печени, почек, поджелудочной железы, психики, сахарный диабет и пр.) или затруднено (плохая переносимость пчелиного яда детьми; пожилыми, лицами, ослабленны­ми в результате тяжелых заболеваний, страдающими сердечно-сосудистыми, ве­гетативными, психоневротическими рас­стройствами; при отсутствии условий для пчелоужалении; при необходимости дли­тельной поддерживающей терапии и т.д.).

4. Жир пчелы уникален и в последнее время привлекает внимание ученых и врачей, так как, по некоторым данным, превосходит по ценности рыбий жир (в частности, жир пчелы содержит более полный комплекс полиненасыщенных жирных кислот и только растительные стерины без стиролов холестеринового ряда; он легче усваивается; не приводит к резким колебаниям уровня сахара в кро­ви). На фоне диеты, контролирующей выделение инсулина (40% — углеводы, 30% — обезжиренные белки, 20% — расти­тельные жиры, 10 % — животные жиры), жир пчелы может служить сырьем для синтеза в организме человека группы эйкозаноидов — сильнодействующих ре­гуляторов многих функций организма. Эйкозаноиды снижают риск сердечно-со- судистых заболеваний, регулируют арте­риальное давление, свертывание крови, поддерживают нормальное состояние им­мунной системы, купируют воспаление, способствуют заживлению поврежденных тканей, осуществляют болевой контроль.

5. Пищевые волокна, в большом коли­честве содержащиеся в теле пчелы, улуч­шают секреторную и моторную функцию ЖКТ; являются прекрасными сорбента­ми и освобождают организм от токсинов: эндогенных (продукты нарушенного ме­таболизма и воспаления, излишки холес­терина, мочевая кислота, отжившие и поврежденные клетки) и экзогенных (со­ли тяжелых металлов, радионуклиды, пестициды, гербициды, алкоголь, медика­менты).

В настоящее время описано более 10 препаратов из тела пчел. В качестве сырья для их приготовления можно ис­пользовать пчел, погибших от физиоло­гического старения, голода, холода, не­достатка воды и воздуха, механических факторов. Подмор, образовавшийся в результате инфекционных и паразитар­ных заболеваний или отравления эколо­гическими ядами, непригоден и должен уничтожаться, Для оздоровительных це­лей пчелиный подмор может использо­ваться как в натуральном виде (порошок из тела пчел и трутней), так и смешан­ный с экстрагентом (вода, спирт, масло, мед и пр.). Наиболее часто используе­мые формы: отвары, распары, спиртовые

настойки и экстракты, линименты и ма­зи, медовые композиции, а также тела пчел и трутней в жареном и порошкооб­разном виде. Они могут применяться внутрь, наружно и на слизистые. Пред­назначены для лечебных, профилакти­ческих и диетических целей. В настоя­щее время сообщается о положительных результатах применения пчелиного под­мора в лечебных, профилактических и диетических целях (Э.Е. Лудянский, А.Ф. Синяков, А.К .Рачков, И.А. Филип­пова, Н.И. и Г.Г. Давыдовы, П. Форис, М. Гонэ). Целесообразно его назначение в комплексном лечении при заболевани­ях сердца (коронаросклероз, стенокар­дия, инфаркт миокарда), сосудов (вари­козное расширение вен, тромбофлебит, облитерирующий эндартериит, пораже­ние сосудов головного мозга), почек (мочекаменная болезнь, нефрит), предс­тательной железы (аденома, простатит), эндокринных желез (щитовидной, под­желудочной, половых), при гнойно-сеп­тических процессах (мастит, панариций, фурункулез), нервно-психических забо­леваниях (эпилепсия, астенические синд­ромы), гипертонической болезни, вегета­тивных дисфункциях, атеросклерозе, за­болеваниях кожи, мышц, суставов, зубов, десен, сексуальных нарушениях, пробле­мах зрения, слуха, памяти, иммунодефи­ците. Пчелиный подмор эффективен для профилактики заболеваний и общего ук­репления организма, для повышения умственной и физической работоспособ­ности, при восстановлении после заболе­ваний и операций, при работе или про­живании в неблагоприятных экологи­ческих условиях, для замедления про­цессов старения, в программах коррек­ции массы тела, для укрепления и роста волос. При лечении пчелоужалениями пчелиный подмор может использоваться для смягчения и оптимизации действия пчелиного яда, профилактики аллерги­ческих осложнений, усиления и продле­ния терапевтического эффекта, улучше­ния общего состояния организма. В не­которых странах (Эфиопия, Шри-Лан- ка) он является ценным диетическим

 

продуктом, источником энергии и пита­тельных веществ. ВЫВОДЫ:

1. Пчелиный подмор — перспективный продукт для естественного оздоровления организма человека. По имеющимся на сегодняшний день научным и практичес­ким сведениям, изготовляемые ех 1ешрого препараты из пчелиного подмора:

 -- обладают высокой полифункциональ­ностью;

-- практически не имеют про­тивопоказаний к применению;

-- не вызывает выраженных проявлений аллергии и других побочных реакций;

-- относительно просты в изготовлении и хранении, удобны в применении;

--- имеют низкую себестоимость.

3.         Для получения оздоровительно­го эффекта необходимо высокое каче­ство пчелиного подмора, обусловлен­ное условиями сбора и хранения, а также экологической и биологической чистотой.

 

Бджолярський круг/За рентабельну пасіку №1, 2012

Василь СОЛОМКА

Після виходу в світ моїх книжечок "Мій мед - Ваша аптека" і "Пилок квітко­вий (обніжжя бджолине), перга і Ваше здоров'я" більш ніж десятитисячними накладами до мене неодноразово зверта­ються пасічники "- напишіть, діду, такий же "букварик" і про забрус". А коли гро­мада просить, то відмовляти не гоже.

Переглянувши свої публікації, в яких йшлося про забрус, я впевнився, що за 5 — 7 років пасічникування, які пройшли після їх публікації інформації і знань та­ки прибуло, але простим доповненням до того, що я Вам раніше повідав, не обійтись.

І починати треба з терміну (поняття), а іцо ж таке забрус? Щоб однаково ро­зуміти про іцо йдеться. Я переглянув підручники та енциклопедії по бджіль­ництву і (в більшості) з них знайшов „ слово "забрус". Половина з них дає пояс­нення, що це воскові кришечки, якими бджоли запечатують мед в стільниках. Інша половина посилає до терміну "пе­чатка", де практично, те ж саме пояснен­ня. Про продукт бджільництва з назвою "забрус" в цій літературі (спеціалізо­ваній) ані чирк. Хто не вірить — пе­ревірте.

В популярній же літературі (про лікування продуктами бджільництва) термін зустрічається частіше і йдеться про ті ж таки воскові кришечки, і стве­рджується що в них є пилок, прополіс і надчистий віск... Але ж всі ми продаємо верхні частини чарунок стільників з ме­дом. При розпечатуванні вилкою дехто заливає сухі кришечки ценрофужним медом... При цьому співвідношення "кришечки: мед" всі роблять як кому на ум збрело.

Оскільки в літературі (науковій і по­пулярній) задовільного пояснення я не знайшов, я вирішив звернутись до нор­мативних документів. Якщо виходити з того, що в Україні добувається щорічно 50 — 80 тис. тон меду (див. ж. "Пасіка", №3, 2009, с.2), а забрусу десь 20-та час­тина, то продукту під назвою "забрус" в Україні виробляється 2,5 — 4,0 тис тон. Реалізується він орієнтовно по ціні меду (20 — ЗО) грн./кг. Значить в ціновому вираженні цього продукту на ринку на 25—100 млн грн.. Повинен бути держав­ний стандарт на цей продукт, бо сто мілйонів вже. Шукаю ДСТУ... Так от до­повідаю вам — стандарту на продукцію вартістю до ста мільйонів гривень в Ук­раїні немає! (???)

Ну що ж немає так немає. Нам не зви­кати. Більше 10 років у нас не було стан­дарту на мед (користувалися ГОСТ СССР — неіснуючої держави). Чому б і ні? — спитаєте. Багатьма гостами союз­ними користувалися і нічого. Якраз "чо­го". Росіяни розробили свій ГОСТ на мед, а про союзний забули і не активізу­вали його (не змінювали на відповідність новим вимогам і міжна­родним стандартам, законам, досягнен­ням науки. Іншими словами в частині меду нас (нашого меду) неначе і не було на планеті Земля. А ми весь час мріяли і бідкалися про експорт...

Ну добре., немає ДСТУ на "забрус" — відкриваю ДСТУ. Терміни і визначен­ня". І що ви думаєте? Забрусу і там не­має. На гудзики на штанях і на резинку від трусів розробників ДСТУ є, а на про­дукцію десятки мільйонів грн. — немає.

От і давайте спробуємо дати відповідь нашим клієнтам на питання "- Що таке забрус?". Заодно і собі, щоб чітко знати за що і чи правильно ми бе­ремо з людей гроші.

А коли ж з'явився цей продукт, який ми називаємо "забрусом"? Відповідь очевидно (можна) шукати в назві, яка про "кришечку" і про "печатку" нічого не говорить. Я вважаю, що "забрус" це те, що "за брусом". Та частина стільника, яка виступає за бруси, з яких зібрана рамка. У всякому разі сьогодні це так. Ця частина зрізується ножем, який рухають по брусу. Таким чином продукт з назвою "забрус" не міг появитись раніше ніж була винайдена рамка?

А ще таке — верхню частину чарунок стільника просто так же не зрізували, а почали зрізувати лише тоді, коли треба було ставити в медогонку, яка з'явилася в 1865 році.

Таким чином продукт під назвою "забрус" з'явився (міг з'явитися) лише біля 140 р. тому . І те, що в нашій попу­лярній літературі інколи зустрічаються "... на берестяних грамотах у Новгороді в списку товарів, які відпускалися шве­дам, крім звичних воску та меду, трапля­лося слово "забрус". 1 не в малій кіль­кості — пудами..." Це говорить або ж про недобросовісність авторів, які це стверд­жують, або ж переписують один у одно­го. ( В одній з своїх публікацій і я "согрішив"). У випадку ж коли такі за­писи є насправді, тоді можна стверджу­вати, що ми не все знаємо про технології пасічникування на Русі з наявністю у бортях брусів (можливо рамок, чи чо­гось подібного). І верхню частину стіль­ників для чогось же зрізували? Для чо­го? Чи може була медогонка, або ж інша технологія відділення меду? А можливо паші предки знали, що "забрус" то краща частина медових язиків? А це вже мо­жуть бути, без перебільшення, рево­люційні відкриття.

Учені з Інституту бджільництва ім. П.І.Прокоповича (Л.І.Боднарчук та І.М. Нагарна) підкреслюють, що значна різниця виявлена між стільниковим і центрофужним медом за ступенем бак­терицидності, який обумовлений лізо­цимом. У стільниковому меді вміст його досягав 16,25 +/- 5,3 мкг/мл, а в центрофужному — менше 2 мкг/мл. Очевидно не випадково вважають більш цілющим стільниковий мед" ("Пасіка", № 1 за 1996,). А.І.Рут також відзначає, що стільниковий мед має тонкий (ніжний) аромат, якого немає в центрофужному меді, тому що при застосуванні навіть кращих механічних способів відкачуван­ня меду деяка частина його аромату не­минуче втрачається (А.И.Рут и др. "Энциклопедия пчеловодства", М„ 1964 г.). Мені запали в душу ці слова знаних дослідників і я подумки повертався до них, вкотре запитуючи себе: "Чому таку значну різницю за ароматом має біологічно активний мед з одного вулика і навіть з однієї рамки? Чим можна пояс­нити той факт, що в стільнику мед аро­матний і з лізоцимом, а як тільки відка­чали — лізоциму в меді майже немає і він стає не таким запашним.

Для себе я намалював поперечний розріз стільника. Чарунки стільників мають нахил до горизонту більше 7° (для наглядності). І я таки знайшов пояснення, яке мене на сьо­годні поки що влаштовує. Лізоцим (та й інші леткі складові меду), напевне, ма­ють значно меншу питому вагу, ніж мед. І насамкінець концентрується безпосе­редньо під восковими кришечками. Пе­ред відкачуванням меду або під час цьо­го процесу ми зрізуємо кришечки, при цьому відбираючи з меду і левову части­ну лізоциму, який відходить до забрусу, що значною мірою обумовлює його- цілющі властивості.Визначимо відносний вміст лізоциму в забрусі порівняно з центрофужним і стільниковим. За даними Л.І.Боднарчука та Нагарної І.М. процентний вміст лізоциму в відкачаному меді відносно його загального вмісту в меді: (2мкг/мл : 16,25 мкг/мл)х100% = 12,3%. Таким чи­ном, в забрусі залишається біля 88% всь­ого лізоциму і весь він сконцентрований в 5% продукту (меду). Тоді відносний вміст лізоциму в забрусі складатиме: (16,25 мкг/мл х 0,88): 0,05 = 286 мкг/мл. Для наглядності всі ці дані зведені в табл..

Продукт

по об'єму, мкг/мл

Центробіжний мед

2,0

Стільниковий мед

16,25

Забрус

286

Це означає, що вміст лізоциму в за­брусі на порядок (в 10 разів) більше ніж в стільниковому меді і на два порядки (більше ста разів) — ніж в центрофужному. Думаю, що по відношенню до всіх інших складових, які відрізняються від глюкози і фруктози, як і лізоцим за пито­мою вагою, це співвідношення теж дійсне.

Я кардинально змінив своє ставлен­ня до забрусу — почав цінувати його ще більше! Та й чому б ні?! Адже він якісніший від стільників з медом. А про '"первородний" (чистий-чистісінький від бджоли) віск з кришечок забрусу і говорити не варто — не забуваймо, що в стільниках з медом половина воску — з "непевної"" вощини. А тепер порахуємо: якщо зважити, що стільники з медом

удвічі-утричі дорожчі від центробіжного меду, а забрус значно якісніший від стільників з медом, то скільки ж він (забрус) може коштувати?! То ж бо й во­но! А в Україні забрус часто продають за ціною меду, а то й нижче. І ставляться до нього, як до відходів. Можу навести приклади, коли мед, зціджений із забру­су (найкращий мед (!) на кожній пасіці) пускали на самогон, а кришечки (найкращий віск на кожній пасіці !) — у воскотопку разом зі старими стільни­ками. Та й на державному рівні став­лення до забрусу таке ж саме (див. вище). Нагадую, що йдеться про продукцію, вартість якої десятки мільйонів гривень. Це зовсім не по-господарськи!

Тому то я, бджоляр-аматор і беру на себе сміливість запропонувати наступне: Забрусом називати зрізані верхні час­тини запечатаних бджолами чарунок стільників з восковими кришечками і медом.

Співвідношення між цими двома складовими оговорити в ДСТУ або технічних умовах на забрус, які негайно необхідно розробляти, тим кому це визначено!

 

 

Бджолярський круг/за рентабельну пасіку №3, 2009

 

Уникальный старинный рецепт опублико­ван в о-о-чень солидной книге «Физиологи­чески активные продукты пчелиной семьи». H.H. Асафова, Б.Н. Орлов, Р.Б. Козин, 2001 г. Авторы: кандидат и два доктора наук.

Экспедицией Юнеско в 1971 г. в Тибетском монастыре найден рецепт, дати­руемый 4 — 5 тысячелетием до н. э., который вызывает «омоложение», нормализует состав плазмы крови, улучшает состояние сосудистой стенки и вызывает профилакти­ческий эффект, предупреждая инфаркт мио­карда и стенокардию. Лечебное средство представляет собой спиртовую настойку чес­нока, которую принимают по специальной схеме с молоком. Врачи-апитерапевты реко­мендуют вариант прописи такого лекарства, в состав которой, кроме чеснока (200 г очи­щенных долек чеснока на 100 г спирта настаивается 20 дней, затем смесь фильтру­ется через полотно), добавляют еще акацие­вый мед (50 г) и 10 г 30 % вытяжки прополи­са на спирту.

Смесь принимают по схеме (табл.) в тече­ние 16 дней. Через 6 месяцев лечение можно повторять (Апитерапия сегодня, 1977).

Таблица

Схема приема препарата прополиса с вытяжкой чеснока

 

Доза в каплях

Дни лече­ния

утром

в обед

вечером

1

1

2

3

2

4

5

6

3

7

8

9

4

10

11

12

5

13

14

15

6

15

14

13

7

15

14

13

8

12

11

10

9

4

5

6

10

7

8

9

11

10

11

12

12

13

14

15

13

4

5

6

14

7

8

9

15

1

2

3

16

13

14

15

Бджолярськийкруг/За рентабельну пасіку №3, 2013

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭКСТРАКТА ИЗ ЛИЧИНОК БОЛЬШОЙ ВОСКОВОЙ МОЛИ

О.С. ШПИЧАК, кандидат фармацевтических наук, доцент Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, тел. (050)400-75-82 (Реферат выступления на мастер-классе в Градижске 1 мая 2012 г.)

                                                  

По данным литературы известно, что в начале XX века выдаю­щийся российский ученый И.И. Меч­ников исследовал личинки огневки пчелиной с целью создания проти­вотуберкулезной вакцины. Однако для создания ле­карственного препарата с противотубер­кулезной активностью необходимо было изучить физико-химические и техноло­гические свойства самой субстанции би­омассы большой пчелиной огневки.

Что касается технологического про­цесса получения экстракта из биомассы большой пчелиной огневки, то извест­ный способ получения биологически ак­тивного продукта из личинок большой восковой моли (биомассы большой пче­линой огневки), который заключается в экстракции личинок спиртом этиловым 40% при температуре 20-25 °С в темноте в течение 20 суток.

Авторы известного способа (Спири­донов H.A., Рачков А.К., Мухин С.А., Кондрашова М.Н.) предлагают термин экстракции 20 суток, но в условиях фар­мацевтического производства использо­вать достаточно длительный технологи­ческий процесс очень проблематично и нецелесообразно.

Поэтому целью наших исследований было создание нового способа получе­ния экстракта из биомассы большой пчелиной огневки, в котором путем ис­пользования заданной совокупности операций и их режимов получают эф­фективное средство с выраженным про­тивотуберкулезным действием, причем предлагаемый способ прост, не требует специального оборудования и может быть осуществлен в условиях любого фармацевтического производства.

Задача решается путем экстракции личинок большой пчелиной огневки спиртом этиловым при комнатной тем­пературе в темноте. Экстракции подвер­гают измельченные молодые личинки фазы развития 3-6 70% спиртом этило­вым при соотношении сырье: экстрагент 1:5-1:10 в течение 7 суток.

Необходимая концентрация спирта этилового определена эксперименталь­ным путем. В качестве критериев выбо­ра было принято максимальное извле­чение действующих веществ из сырья и степень противотуберкулезной актив­ности полученного средства. Опти­мальной является 70% концентрация спирта этилового спирто-водного изв­лечения.

В известном способе получения экстракта [2] в качестве экстрагента ис­пользуют спирт этиловый 40%. Однако исследования авторов в рамках нового способа свидетельствуют, что при исполь­зовании в качестве экстрагента этанола меньшей и большей концентрации чем 70% количество биологически активных веществ, экстрагируемых из биомассы большой пчелиной огневки, уменьшается.

Исследования подтвердили, что оп­тимальными для экстракта биомассы большой пчелиной огневки являются молодые личинки огневки пчелиной, а

 

при использовании старых личинок в стадии окукливания противотуберку­лезная активность полученного средства значительно снижается. В известном способе получения экстракта этот фак­тор вовсе не учитывается.

Оптимальным режимом экстракции спирто-водного извлечения является срок 7 суток. При уменьшении этого времени концентрация биологически активных веществ в полученном сред­стве уменьшается, при увеличении — их количество практически не меняется.

Для установления правильного соот­ношения количества сырья и экстрагента ссылались на методики ГФУ (статья "Настойка" и "Экстракты"), в которых указано, что данная лекарственная фор­ма должна быть получена в соотношении 1:5 или 1:10 [3]. Нами установлено, что при соотношении 1:5 экстракт проявля­ет более выраженную противотуберку­лезную активность. При изменении со­отношения в сторону увеличения коли­чества экстрагента противотуберкулез­ная активность полученного средства уменьшается. Исследования показали, что оптимальным соотношением, кото­рое обеспечивает максимальное извлече­ние биологически активных веществ из сырья и, как следствие, максимальную противотуберкулезную активность сред­ства, является 1:5. Необходимо отметить, что измельчение сырья обеспечивает увеличение выхода готового экстракта.

Технология получения экстракта из биомассы большой пчелиной огневки 100,0 г личинок огневки пчелиной фазы развития 3-6 измельчают на измельчи­

теле тканей РТ-2 до получения гомоген­ной массы, заливают 557 мл 70% спирта этилового. Приготовленную смесь нас­таивают в мацерационном баке в тем­ном месте при комнатной температуре в течение 7 суток при постоянном поме­шивании, процеживают через двойной слой марли. После отстаивания про­фильтровывают с помощью вакуумного фильтра. Получают 500 мл 20% готового экстракта.

Разработанная технология получен­ного лекарственного препарата в виде жидкого экстракта из биомассы боль­шой пчелиной огневки апробирована в условиях лабораторного и промышлен­ного производства, которые изложены в технологических инструкциях и техно­логическом регламенте на производство препарата, апробированных в условиях ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" (г. Харьков).

Контроль качества экстракта из био­массы большой пчелиной огневки

Следует отметить, что для совершен­ного проведения контроля качества экстракта из биомассы большой пчели­ной огневки необходимо специальное оборудование (спектрофотометры, иономер, вискозиметры, газовые и жидкост­ные хроматографы и др. приборы, ис­пользуемые в анализе лекарственных средств), но для его подтверждения и воз­можности устранения фальсификации достаточно проверить органолептические показатели и провести несколько ка­чественных реакций на основные группы биологически активных соединений, в частности на аминокислоты и сахара.

 

 

Бджолярський круг/За рентабельну пасіку №4, 2012